vrijdag 26 december 2014

Omslag in bestuurswijze gemeente Amstelveen


Bron: AmstelveenDichtbij door André Gerritsen over een andere aanpak in Amstelveen - Het gemeentebestuur van Amstelveen gaat de komende jaren een grote omslag maken in de wijze waarop de stad wordt bestuurd. In plaats van de gemeente als één geheel te beschouwen, komt de nadruk de komende jaren te liggen op het besturen op specifiek wijkniveau. 
Volgens het huidige college is het de enige mogelijkheid om Amstelveen de aankomende 50 jaar economisch en sociaal aantrekkelijk te houden. 'De grenzen van uitbreiding zijn voor Amstelveen letterlijk bereikt en dat behoeft een andere aanpak. We worden veel meer een beheergemeente en dat betekent dat een andere manier van besturen noodzakelijk is,' stelt wethouder Herbert Raat (VVD).
Wijkanalyses
'Amstelveen heeft dit jaar het 50-jarig bestaan gevierd, de koning is geweest. Het is nu echt tijd om de balans op te maken. We moeten niet zelfgenoegzaam achter over hangen omdat het nu in veel delen in Amstelveen prima toeven is. Op basis van specifieke wijkanalyses moeten we problemen benoemen en daarmee aan de slag gaan.'
Balans herstellen 
Een aantal buurten in Amstelveen heeft volgens het college van B en W de komende jaren meer aandacht nodig, omdat in die wijken de sociale en economische balans verstoord is geraakt. Om dit goed in kaart te krijgen is opdracht gegeven om een sociale kaart van Amstelveen te maken, waarin indicatoren als werkloosheid, schooluitval en armoede beter zichtbaar worden. Hierdoor kan het college haar inspanningen de komende jaren gerichter inzetten.
Keizer Karel Park 
Samen met collega-wethouder Peter Bot van Ruimtelijke Ordening gaat wethouder Raat (VVD) aan de slag om de balans te herstellen waar deze is verstoord. 'Bijzondere aandacht krijgen hierbij het Keizer Karelpark en het gebied rond de Carmenlaan. In Keizer Karelpark komt ruimte vrij door de verhuizing van de Parcivalschool en de Tweede Montessorischool. Rond de Carmenlaan is herontwikkeling aan de orde van zowel het braakliggende gebied als van bedrijfsgebouwen die hun functie verliezen. Dit geeft de mogelijkheid om in deze wijken de (economische en sociale) balans te verbeteren.'
Geurvlag 
Volgens Raat is de opgave voor de komende collegeperiodes dat de woningvoorraad niet verslonst en dat eigenaren en corporaties, zoals Eigen Haard, investeren in de bestaande woningen. De grote opdracht is niet spectaculaire nieuwbouw, maar het opknappen en onderhouden van de bestaande wijken.
Wellicht minder opwindend voor wethouders of directeuren met ambities die 'hun geurvlag willen achterlaten' zoals Martin Sommer, politiek commentator van de Volkskrant, schreef op 4 oktober,' zegt Raat. 'Onlangs heeft het college afgesproken met Eigen Haard dat zij hun woningen aan de Parelvisserslaan, de Plesmansingel, de Lindenlaan en de Benderslaan gaan renoveren.'
Sociale huur
In Amstelveen zijn op dit moment circa 10.000 sociale huurwoningen van corporaties. Ongeveer 30 procent hiervan wordt bewoond door huishoudens met een hoger inkomen dan waar de sociale huur voor bedoeld is (inkomens tot 34.678,-). 'Scheefwonen kan de gemeente niet alleen oplossen.
Het college hoopt dat vanwege het rijksbeleid (toepassing van extra huurverhoging voor mensen die met een hoog inkomen in een sociale huurwoning zitten), de scheefheid kan worden teruggedrongen. We zien dat Amstelveen voldoende sociale huurwoningen heeft, alleen komen die tot op heden onvoldoende terecht bij de mensen die het nodig hebben,' zegt Raat.
Wachtlijsten 
'Daarbij komt dat Amstelveen qua locatie, met het groen en alle goede voorzieningen, een populaire woonplaats is. Dit betekent dat er altijd meer dan gemiddeld vraag zal zijn vanuit de stadsregio naar sociale huurwoningen in Amstelveen. Wachtlijsten zullen pas opgelost worden als elke plek net zo aantrekkelijk is als Amstelveen,' besluit Raat.
Dit bericht verscheen ook op: Amstelveenweb, Zie ook wijziging in bouwplannen Westwijk Zuidwest. 

donderdag 18 december 2014

De schouders eronder zetten

De kritiek kwam snel op gang, toen bekend werd, dat Amstelveners met een bijstandsuitkering de hondencontrole uitvoeren. 'De gemeente bespaart geld, dat zal wel het werkelijke motief zijn', schamperde Piet van der Lende van de Amsterdamse Vereniging Bijstandsbond op RTV Amstelveen.

Ook de SP deed een duit in het zakje op hun site met het bericht: Ondermijnt wethouder Raat het recht op arbeid. Gelukkig denken de mensen zelf er heel anders over.

Zo vertelde gisteravond William Anthony op televisie, dat hij het belangrijk vindt om mee te doen voor de werkervaring en om bezig te zijn. ‘Want, of je nu kort, of lang in de bijstand zit, een werkgever zal vragen wat heb je gedaan in de periode. Het is altijd beter om te zeggen ik heb meegewerkt bij de hondenbelasting dan ik heb thuis gezeten’, aldus Anthony.


William Anthony heeft natuurlijk helemaal gelijk. Je moet kansen pakken en blijven investeren in jezelf. Daarom neem ik de kritiek voor kennisgeving aan. Wij luisteren liever naar de mensen zelf in plaats van organisaties als de bijstandsbond en SP. Ik vraag mij af wie zij vertegenwoordigen. In ieder geval niet de mensen die de schouders eronder willen zetten.

dinsdag 9 december 2014

Werkervaring voor Amstelveners


Deze week gaan Amstelveners met een bijstandsuitkering de jaarlijks controle op de hondenbelasting uitvoeren. Zo kunnen zij werkervaring op doen en bespaart het de gemeente geld. Ruim dertienduizend huishoudens krijgen controle.

Naast de controles kunnen de kandidaten een opleiding tot Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) volgen. Zo krijgen ze meer kans op een reguliere baan. De controleurs kregen maandagochtend uitleg over het werk. Identiteitspassen zijn aangemaakt en vandaag zijn de controles gestart.

Zelf heb ik ook meegelopen met onze mensen en Amstelveners reageren positief op de controles. Veel mensen beginnen, en dat is begrijpelijk, vooral over de schietpartij in Westwijk waar een moeder gisteravond is overleden.

In de voorgaande jaren was de hondencontrole een effectief middel om het het aantal niet-betalers terug te dringen. Ook blijkt er een preventieve werking vanuit te gaan als mensen weten dat er gecontroleerd gaat worden. In totaal wordt er € 195.000 aan hondenbelasting opgehaald.

Vroeger werd er altijd een extern bureau ingehuurd die de hondenbelastingcontroles voor de gemeente uitvoerde. Dit kostte de gemeente voor de hondencontroles meer dan € 10.000 euro. Daarom is in overleg met collega Maaike Veeningen besloten dit te veranderen. Zo krijgen mensen in de bijstand kansen en bespaart het Amstelveen geld.

Zie ook over dit onderwerp: AmstelveenWeb; AmstelveenBlog; AmstelveenDichtbij;

woensdag 3 december 2014

Heg voor veiligheid kinderen in Westwijk.

Bij een veldje in Westwijk hebben we deze week een heg geplant. Het gebeurt vaak genoeg dat er een bal de straat oprolt, waardoor er een onveilige situatie ontstaat. Buurtbewoners hebben deze situatie bij mij aangekaart. Als Amstelveners ideeën hebben, hoe het beter kan, laat het ons weten.

Zelfbewoningsplicht betaalt zich uit

2019-Herbert Raat en Floor Gordon We zijn een betalingsregeling overeengekomen met een huiseigenaar die een boete van 50.000 euro opgele...