zondag 12 augustus 2007

Drama in Amstelveen: Huib Krooder is vermoord in zijn avondwinkel

De 62-jarige winkelier Huib Krooder is tijdens een overval doodgestoken in zijn avondwinkel. Toen ik het vrijdag hoorde kon ik het niet geloven. Een drama in Amstelveen. Afschuwelijk voor de nabestaanden om zo je man,vader en opa te verliezen. Een drama voor onze stad; een hardwerkende winkelier gestorven voor niks.

Af en toe kwam ik in zijn winkel en hij was altijd uitermate vriendelijk. Inmiddels heeft de politie de daders gepakt (hulde daarvoor) en het blijken twee jongens van 16-jaar! oud te zijn. Bij de overval hebben ze niets buit gemaakt. Hoe gek moet je zijn om tot zo’n daad te komen? Woedend ben ik erover. Vandaag kwam ik langs de winkel, veel mensen hebben er bloemen neergelegd en anderen staan even stil om de rouwkaart die op het raam geplakt is te lezen. MKB-voorzitter Ferry Houterman pleitte op AT5 en in de Telegraaf voor hogere straffen, betere straatverlichting bij avondzaken en de middenstand fiscaal te ontlasten bij de aanschaf van veiligheidsvoorzieningen. Hij heeft gelijk. Ook voldoende politietoezicht is belangrijk in Amstelveen. We moeten alles op alles zetten om dit soort vreselijke drama’s te voorkomen.

dinsdag 7 augustus 2007

De VVD wil dat ouders in Amstelveen beter inzicht krijgen bij de keuze van een basisschool. Ouders moeten nu vaak door een doolhof van informatie om een objectief beeld te krijgen van een school. Het VVD-gemeenteraadslid Herbert Raat wil daarom dat het college van B&W samen met de scholen, onderwijsdeskundigen en ouders een transparant systeem opzet waar alle relevante informatie over de gang van zaken binnen de scholen is in te zien. Dit systeem zou het voorbeeld moeten zijn voor de andere steden in Nederland.
Uitholling positie ouders, leerkrachten en gemeente

De afgelopen jaren heeft de schaalvergroting in het onderwijs een grote vlucht genomen. Besturen zijn geprofessionaliseerd en ouders komen er vaak niet echt meer aan te pas. Leerkrachten zijn vooral werknemers in plaats van beslissers binnen het beleid van de school. Daarbij is de regierol van de gemeente uitgehold en beperkt tot het zorgen voor de onderwijshuisvesting. De financiering van basisscholen en het toezicht door de Inspectie van het onderwijs staan onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs. De rol van de overheid als hoeder van het algemeen belang is hiermee op grote afstand gekomen. Dit is geen goede zaak omdat goed basisonderwijs van wezenlijk belang is voor elke gemeente. Het basisonderwijs is essentieel voor de ontwikkeling en toekomst van een kind.

Voor ouders is het daarom van belang om goed inzicht te krijgen in de resultaten van de school. Zowel op het gebied van onderwijsresultaten (cijfers) als de ontwikkeling op sociaal, cultureel en sportief gebied. Allerlei producten en diensten kunnen vandaag de dag met elkaar worden vergeleken zoals wasmachines en verzekeringen. Dit staat in schril contrast met de transparantie van het onderwijs terwijl we hieraan miljarden euro’s belastinggeld besteden. CITO te beperkt Sommige gemeenten brengen samen met de scholen de scores van de CITO-resultaten naar buiten. Deze resultaten zijn belangrijk maar te beperkt om alleen hierop de schoolkeuze te baseren. De VVD stelt daarom voor om een systeem te ontwikkelen waarin alle relevante informatie zit die ouders nodig hebben bij de keuze van een basisschool. De VVD denkt er hierbij aan om ook onderzoeken van de onderwijsinspectie, het verloop van leerkrachten, het sociale klimaat en andere relevante zaken die belangrijk zijn bij de ontwikkeling van een kind een plek in het systeem te geven.
Zie ook: AmstelveenBlog;  

Zelfbewoningsplicht betaalt zich uit

2019-Herbert Raat en Floor Gordon We zijn een betalingsregeling overeengekomen met een huiseigenaar die een boete van 50.000 euro opgele...