vrijdag 22 mei 2009

College van B&W komt terug op verkoop van ENECO-aandelen

Het college van B&W is niet meer van plan om de ENECO-aandelen te verkopen. Dit bleek vanmiddag uit informatie aan de gemeenteraad. De brief die het College wilde sturen aan mede-aandeelhouder Rotterdam waarin Amstelveen een eigen koers tot verkoop van aandelen wilde inzetten, samen met Aalsmeer, Bloemendaal, Castrium, Haarlemmerliede, Uithoorn en Zandvoort, wordt niet verzonden. Een goed besluit, de VVD-Amstelveen is tegen verkoop en ook bij andere partijen in de gemeenteraad is er weinig draagvlak op de ‘kip met de gouden eieren te slachten’, jaarlijks ontvangt de gemeente 2 miljoen euro aan dividend.
 
De aandelen zijn een prima deelneming voor de gemeente en de positie die we nu hebben krijgen we nooit meer terug. Voor ons als gemeente is er geen noodzaak voor verkoop. Sterker nog, wij denken dat de verkoop van belangrijke nutsvoorzieningen zoals de energiebedrijven aan vooral buitenlandse bedrijven ons in Nederland duur kan komen te staan. Voor gemeenten en provincies is het natuurlijk prettig om een zak met geld te incasseren maar onze burgers en bedrijven zullen het driedubbel moeten betalen.

Op lange termijn zullen onze aandelen alleen maar meer opbrengen voor Amstelveen, kortom goed dat B&W terugkomt van haar standpunt om te verkopen. Bestuursvoorzitter Jeroen de Haas van ECECO vindt het ‘kwalijk’ dat Essent iedereen ‘meezuigt in de angst dat de gesplitste Nederlandse energiebedrijven niet zouden kunnen overleven. Eenmalig levert verkoop een hoop geld op maar zo verkopen we ons tafelzilver ten koste van de volgende generatie.
 
Dit bericht in de media zie onder meer: Amstelveen Blog, Amstelveenweb. En is ook verschenen op Herbert Raat.

woensdag 13 mei 2009

Geen verkoop van Eneco aandelen Amstelveen

Het college van B&W wil de aandelen van Eneco verkopen, wij vinden dit een slecht plan. Binnenkort zal ik namens de VVD aan de gemeenteraad voorstellen om onze aandelen niet te verkopen. Amstelveen bezit samen met Aalsmeer, Bloemendaal, Castrium, Haarlemmerliede, Uithoorn en Zandvoort 5% van de aandelen, jaarlijks ontvangen we 2 miljoen euro aan dividend. De aandelen zijn een prima deelneming voor de gemeente en de positie die we nu hebben krijgen we nooit meer terug.

Voor ons als gemeente is er geen noodzaak voor verkoop. Sterker nog, wij denken dat de verkoop van belangrijke nutsvoorzieningen zoals de energiebedrijven aan vooral buitenlandse bedrijven ons in Nederland duur kan komen te staan. Marktwerking is er niet Voor gemeenten en provincies is het natuurlijk prettig om een zak met geld te incasseren maar onze burgers en bedrijven zullen het driedubbel moeten betalen.

De argumenten om te verkopen zijn altijd dezelfde, ze zijn te klein en ze hebben een sterke partner nodig die geld investeert. Eind van het liedje is dat we de controle verliezen op onze energievoorziening en het tafelzilver verkopen. De energiebedrijven in Nederland zijn gesplitst en met de uitverkoop van onze energiebedrijven de ‘Malle Eppie’ van Europa.

Wie zegt ons dat de mededinging in Europa op orde is? Met alle staatsmonopolies die hierbij betrokken zijn zou hierop vertrouwen wel eens een illusie kunnen blijken. Zo wordt NUON waarschijnlijk overgenomen door een Zweeds staatsbedrijf! Mocht de opvolger van Poetin over 10 jaar de gaskraan naar Europa voor de helft dichtdraaien dan kun je op je vingers na tellen dat het gas naar Zweden gaat in plaats van Nederland. Daarom is het zeker van belang dat wij in Nederland een minimale productie capaciteit overhouden in plaats van uitverkoop.

Als VVD zijn we voor marktwerking maar de Europese energiemarkt is geen gewone en transparante markt. Rotterdam Gelukkig is ook Rotterdam tegen verkoop, zij bezitten 31% van de aandelen. Het college van B&W wil nu een brief aan Rotterdam sturen dat zij de opstelling van Rotterdam betreuren en wil een eigen koers tot verkoop van aandelen inzetten met de andere gemeenten. Dit moet niet gebeuren, integendeel, Amstelveen moet het standpunt van Rotterdam steunen, hierover gaan we met alle andere partijen in debat. Wij hopen dat de gehele gemeenteraad de VVD steunt om onze aandelen niet in de uitverkoop te doen.

woensdag 6 mei 2009

Toevallige ontmoeting op Zakynthos

AMSTELVEEN – VVD-raadslid Herbert Raat was wel toe aan een weekje vakantie en boekte vorige week spontaan een reis ver weg van alle Amstelveense raadsbeslommeringen.
Maar tot zijn grote verrassing bleek dat hij niet het enige Amstelveense raadslid was dat even uit wilde blazen. Want koud aangekomen bleek dat CDA’er Martijn Lustenhouwer het zelfde vakantieadres had uitgekozen als de actieve VVD’er. De twee ontmoetten elkaar zodoende in het Griekse Zakynthos, zo’n 2500 kilometer van Amstelveen. ,,Het is puur toeval,” verzekert Raat. ,,Waarschijnlijk is de rest van de Amstelveense raad ook onderweg,” verzuchtte hij vanaf het zonnige Griekse eiland.
Bron: Amstelveen Nieuwsblad
Redactie – 6 mei 2009
,
 

vrijdag 1 mei 2009

Gemeenteraad wil snel verbetering voor kinderen van de Wending

Alle partijen in de gemeenteraad willen dat het Schoolbestuur Amstelwijs snel investeert in beter onderhoud voor basisschool de Wending. De kinderen krijgen daar les in miserabele omstandigheden en de leerkrachten moeten werken in een beroerde werkomgeving. Op 13 mei 2009 in de gemeenteraad gaan we aan B&W vragen om de Raad van Toezicht van Amstelwijs te bewegen tot investeren. Als dat geen soelaas biedt dan willen we dat elke inspecteur die we hebben in deze stad naar de school gaat om handhavend op te treden, hieronder het persbericht van de VVD en alle andere partijen over de situatie.
 
P E R S B E R I C H T
Politieke partijen willen actie Amstelwijs voor onderhoud De Wending
VVD, CDA, PvdA, BBA, GroenLinks, D66, ChristenUnie en OCA willen snelle actie om het achterstallig onderhoud aan te pakken van de openbare school voor speciaal onderwijs, De Wending. Hiertoe hebben de partijen de handen ineen geslagen en een agendavezoek ingediend.
In het voorstel wordt aan het College van B&W gevraagd om snel met de Raad van Toezicht van het verantwoordelijk bestuur Amstelwijs om tafel te gaan zitten om de situatie op de Wending op te lossen.
Onlangs bracht een delegatie van de gemeenteraad een bezoek aan De Wending, waarbij geconstateerd is dat het bestuur van Amstelwijs, het onderhoud aan het schoolgebouw heeft laten versloffen. Amstelwijs is de openbare basisscholenstichting waar De Wending onder valt. Alle politieke partijen in Amstelveen zijn het erover eens dat achterstallig onderhoud voor deze school voor speciaal onderwijs moet worden aangepakt voor het nieuwe schooljaar.
De politieke partijen vinden het onacceptabel dat onder de noemer van ‘sober en doelmatig’ van de Amstelwijs-schooldirectie, juist een kwetsbare groep kinderen les moeten krijgen in een gebouw dat onder maat is. Nieuwbouw laat waarschijnlijk nog jaren op zich wachten. De gezamenlijke politieke partijen zullen in de commissievergadering van Burgers & Samenleving het College van Burgemeester & Wethouders vragen om de Raad van Toezicht van Amstelwijs te bewegen zorg te dragen voor het noodzakelijk gebleken onderhoud. Als de Raad van Toezicht van Amstelwijs geen oplossingen biedt, willen de gezamenlijke politieke partijen B&W verzoeken om de ARBO-dienst, bouwinspectie, de brandweerinspectie en de GGD onderzoek laten doen naar de Wending en andere scholen van Amstelwijs. Als dan gebreken worden geconstateerd kunnen B&W direct handhavend optreden jegens Amstelwijs.
Het gaat de politieke partijen om het welzijn van kinderen en het onderwijzend personeel van deze school. Zij verdienen een betere leer- en werkomgeving. Eerder was ook al geconstateerd door de Algemene Onderwijsbond (AOB) dat Amstelwijs over voldoende financiële middelen beschikt. Hierdoor is het argument van Amstelwijs dat er te weinig geld zou zijn, onterecht.
==================================================================
(Noot voor de redactie, ter informatie):
Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met
de individuele woordvooerders van de politieke fracties:
VVD: Herbert Raat, e-mail: hraat@bda.amsterdam.nl tel: 06-51206330
CDA: Martijn Lustenhouwer, e-mail: esthermartijn@hetnet.nl tel: 06-81180110
PvdA: Esther Veenboer, e-mail: esther@veenboer.net tel: 06-41799734
BBA: David de Jong, e-mail: davidraad@xs4all.nl tel: 020-45438042
GroenLinks: Paul Regouin, e-mail: p.j.m.regouin@hccnet.nl tel: 020-6417553
D66: Rien Alink, e-mail: alinkm@xs4all.nl tel: 06-20546485

ChristenUnie: Robert Varekamp, e-mail: rfvarekamp@xs4all.nl tel: 020-6454339
OCA: Henk Fokkink, e-mail: h.fokkink@amstelveen.nl
Dit bericht in de media zie: METRO, Amstelveen Blog,

Zelfbewoningsplicht betaalt zich uit

2019-Herbert Raat en Floor Gordon We zijn een betalingsregeling overeengekomen met een huiseigenaar die een boete van 50.000 euro opgele...