donderdag 22 januari 2009

‘Massa is Kassa’

Deze week met collega raadslid Kees Noomen vragen aan het college van B&W gesteld over de inkoop. Klinkt saai, maar toch belangrijk. Wij willen dat Amsteleen het initiatief neemt om met de gemeenten in de Metropool Amsterdam gezamenlijk elektriciteit in te kopen. Door samen te werken onder het motto: ‘Massa is Kassa’ kan er de komende jaren tegen scherpere prijzen worden ingekocht. Bij producten als elektriciteit, mobiele telefonie en andere producten geldt: hoe groter de opdracht des te beter het voor de gemeentelijke kassa is.
 
Visies
De kassa van de gemeente is een stuk leger geworden vanwege het verlies van 15 miljoen in IJsland. Ook gaat de ondertunneling van de A9 en andere zaken het nodige kosten. De hoogste tijd dus om scherp op het geld te letten. Door samen te werken hebben de inwoners van gemeenten ook wat aan de Metropool samenwerking. Naar mijn smaak zijn ze in de Metropool regio Amsterdam nog te veel bezig met visies, folders en praten.
Heidagen
Ook willen we dat zogenaamde heidagen voor de medewerkers, directeuren en het college om verbeteringen op het werk te bespreken in Amstelveen plaats vinden. Zo hebben Amstelveense ondernemers ook wat aan de heidagen in deze moeilijke economische tijden. De ondernemers brengen per slot van rekening voor de gemeentelijke kas de nodige belastingen op.
Dit bericht in de media zie: Amstelveen Blog, Amstelveenweb.com, Amstelveens Nieuwsblad

zaterdag 17 januari 2009

De maat is vol: hangplek Middenhoven meteen vernield

De hangplek voor jongeren in het park van de wijk Middenhoven is nu al weer vernield. Drie dikke glasplaten van de zogenaamde JOP (jongeren ontmoetings plek) zijn totaal aan gruzelementen geslagen. Voor mij is de maat vol. Wie dit gedaan heeft (kwade buurtbewoners, de jongeren of anderen) is nog onduidelijk voor iedereen. Mochten de daders opgespoord worden dan moeten zij direct aansprakelijk gesteld worden voor de schade. Ook heeft het weinig zin om meteen weer nieuwe glasplaten te plaatsen. Als dit door de jongeren is gedaan laat ze dan maar onder een paraplu gaan staan. Het is zonde om hier dan weer duizenden euro’s belastinggeld aan te besteden.
 
De JOP is er gekomen om de overlast te verminderen die bewoners en ondernemers hadden aan de Brink. Op verzoek van de jongeren is er een hangplek aan de zuidwestkant van het Middenhovenpark gerealiseerd die circa 20.000 euro heeft gekost. Wethouder Dolf Veenboer en burgemeester Jan van Zanen hebben hun nek uitgestoken om dit voor de jongeren en de buurt te realiseren, nu krijgen ze kennelijk stank voor dank. Een bewoner die ik sprak vertelde dat hij gisteravond een harde knal hoorde, hij dacht dat het een vuurwerkbom was.

Politie en straatcoaches
Overigens hoor ik van ondernemers en bewoners in Amstelveen dat de politie keihard aan de slag is. Bij meldingen van overlast en vernielingen zijn ze snel ter plekke en pakken ze asociaal gedrag aan. Binnenkort krijgen ze hulp van de straat-en gezinscoaches waar de VVD al een jaar om vraagt. Zo komt er meer toezicht en worden ouders aangesproken op het gedrag van hun kinderen.
Dit bericht in de media zie: Amstelveen Blog, Amstelveen Blog commissie

Zelfbewoningsplicht betaalt zich uit

2019-Herbert Raat en Floor Gordon We zijn een betalingsregeling overeengekomen met een huiseigenaar die een boete van 50.000 euro opgele...