zondag 7 oktober 2018

Extra steun voor Museum Jan van der Togt

College van B&W Amstelveen 2018
Deze week hebben we onze begroting 2019 gepresenteerd. Na vele moeilijke jaren is er gelukkig weer meer geld om te investeren. Nieuw is onder andere dat we het Museum Jan van der Togt gaan ondersteunen. Zij ontvangen ruim twee ton de aankomende drie jaar. Hiermee kunnen ze het museum nog succesvoller maken dan het nu al is. Na drie jaar maken we de balans op of het is gelukt. 

Volwassen 
Verder komt er structureel geld beschikbaar om het historisch besef over onze geschiedenis te verbeteren. Historisch besef is onderdeel van onze identiteit. Voor mij betekent het ook dat Amstelveen langzamerhand volwassen aan het worden is.

Zelfbewoningsplicht betaalt zich uit

2019-Herbert Raat en Floor Gordon We zijn een betalingsregeling overeengekomen met een huiseigenaar die een boete van 50.000 euro opgele...