woensdag 23 april 2014

College van B&W Amstelveen geïnstalleerd

Gisteravond is het nieuwe college van B&W geïnstalleerd in Amstelveen. Samen met Maaike Veeningen (D66), Peter Bot (bbA) en Jeroen Brandes (PvdA) mag ik weer vier jaar aan de slag. Voor mij is het een grote eer om nog een periode wethouder te mogen zijn.

Dat het niet makkelijk zal worden weten we, maar als je polulair wil worden moet je niet de politiek ingaan. Politiek is keuzes maken en dan kun je nooit iedereen tevreden stellen. Ik ben in ieder geval van plan om te blijven uitleggen waar we tegenaan lopen. Dus niet alleen goed nieuws, maar ook problemen. Vervolgens kijken we naar de opties en kiezen we voor een oplossing.

Vandaag het eerste probleem op tafel als nieuw wethouder Gemeentelijk Vastgoed. Onze inspecteur Handhaving heeft geconstateerd dat brandmaatregelen in de schouwburg niet helemaal op orde zijn.

De gemeente is eigenaar van de schouwburg en dus zijn wij verantwoordelijk voor de brandveiligheid. Daarom heb ik beide afdelingen aan tafel geroepen. Binnen drie weken (er is gelukkig geen acuut gevaar) moet er een inventarisatie liggen en een kostenraming.

Vervolgens zullen wij doen wat een eigenaar behoort te doen. Vanzelfsprekend informeren we dan ook de gemeenteraad over de te nemen stappen. Fijn, we zijn weer begonnen, wordt vervolgd…
UPDATE 30 mei: het kost € 90.000 om zaak op orde te brengen.

maandag 14 april 2014

Akkoord in Amstelveen

Vandaag presenteren we ons politiek akkoord voor 2014-2018: Ruimte voor Amstelveen. Met D66, bbA en de PvdA hebben we het akkoord gesloten. Samen vertegenwoordigen we 24 van de 37 raadzetels.

Met Maaike Veeningen (D66) en later ook met Peter Bot (bbA) en Jeroen Brandes (PvdA) ben ik meteen na de verkiezingen van 19 maart aan de slag gegaan om een nieuw college van B&W te formeren. Volgende week dinsdag wordt het akkoord besproken in de gemeenteraad.

Zie ook: AmstelveenDichtbij, AmstelveenBlog en AmstelveenWeb.


Zelfbewoningsplicht betaalt zich uit

2019-Herbert Raat en Floor Gordon We zijn een betalingsregeling overeengekomen met een huiseigenaar die een boete van 50.000 euro opgele...