dinsdag 24 juli 2007

Zorgen over Cardanus

Volgende week ga ik samen met Martijn Lustenhouwer, collega van het CDA, op bezoek bij de directeur van de welzijnsinstelling Cardanus. Wij maken ons zorgen of de beschikbare middelen voor het welzijn wel goed terecht komen.
Een paar weken geleden hebben we hierover al vragen gesteld aan het college van B&W. We hopen dat we de aankomende jaren de vele miljoenen die we uittrekken voor het jeugdbeleid ook daar terecht komen waar we het willen; bij de jeugd! Teveel jongeren in Amstelveen hangen rond op de straten i.p.v. dat ze gebruik maken van de voorzieningen. Waar ligt dat aan? Dat wordt het belangrijkste onderwerp voor het gesprek.

Zelfbewoningsplicht betaalt zich uit

2019-Herbert Raat en Floor Gordon We zijn een betalingsregeling overeengekomen met een huiseigenaar die een boete van 50.000 euro opgele...