dinsdag 2 december 2008

Mantelzorgers en starters sneller onder dak

Het is ook moeilijk voor een gemeentebestuur. Heb je als wethouder Wonen Remco Pols (PvdA) een mooi plan voor starters-en meergeneratiewoningen waar mantelzorgers kunnen wonen als zij moeten zorgen voor familie of vrienden. Vervolgens stuur je je ambtenaren er op uit voor een locatie en komen ze terug met ‘braakliggend bouwterrein’ aan Eyckenstein in Westwijk. Iedereen tevreden? De kinderen in Westwijk en wij niet.
 Het zogenaamde ‘braakliggend bouwterrein’ is een grasveldje dat al meer dan 15 jaar intensief gebruikt wordt door de kinderen in de buurt om op te spelen en te voetballen. De ouders houden een oogje in het zeil zodat het allemaal goed gaat. Kortom een belangrijke plek voor de kinderen en hun ouders in de buurt.
Wethouder Jeugd
Toevallig heeft zijn collega, de Wethouder Jeugd en partijgenoot net een notitie geschreven met de titel ‘visie op het vrijetijdsaanbod voor de jeugd in Amstelveen’. En wat staat daar op pagina 2; speelvelden opknappen en renoveren. Woensdag gaan we de notitie bespreken, namens de VVD ga ik er voor pleiten om het veldje niet te bebouwen. Inmiddels hebben VVD-collega Tom Ponjee, BBA-fractievoorzitter Linda Roos en ik er ook al vragen over gesteld aan B&W.
Betekent dit nu dat wij starters en de mantelzorgers in de kou laten staan? Absoluut niet. Maar iedereen die nu in de wijk gaat kijken kan zien dat er genoeg woningen te koop of te huur staan. De woningen zijn prima te realiseren binnen de bestaande bouw. Dus laat onze wethouders zo snel mogelijk om tafel gaan met de woningbouwcorporatie Woongroep Holland en de zaken regelen. Zo zijn onze mantelzorgers waarschijnlijk sneller onder dak en kunnen de kinderen blijven voetballen.
Zie ook: Amstelveen BLOG 24-12-2008

dinsdag 4 november 2008

Mentaliteit in Amstelveens Raadhuis moet anders

Deze week beschreef de familie Dubbelman in het Amstelveens Nieuwsblad de bureaucratische martelgang om een invalidenparkeerkaart te verlengen. Hoewel bij hun vader eerder Parkinson was geconstateerd moest er toch een nieuw onderzoek voor een nieuwe indicatiestelling komen.

Een simpel telefoontje naar de huisarts om dat papier af te geven kon niet volgens de regels. Vervolgens moest de zieke vader de kaart persoonlijk op het raadhuis komen ophalen (extra kosten 25 euro). Als klap op de vuurpijl was de verkeerde kaart aangemaakt en moest alles op nieuw.
 
Het is tijd dat binnen de gemeente Amstelveen een mentaliteitsverandering komt. Regels zijn belangrijk maar dat betekent niet dat het gezond verstand uitgeschakeld wordt. Het college van B&W moet meer oog krijgen voor de uitvoering, klantvriendelijkheid en het schrappen van overbodige regels.
 
Bureaucratie:
Al eerder heb ik namens de VVD de overbodige bureaucratie bij de voorzieningen voor gehandicapten aan de orde gesteld. Uit onderzoek bleek toen dat 95% van de aanvragen toegekend werd. Toch werd elke aanvraag weer opnieuw beoordeeld met als gevolg lange wachttijden, ondanks de inzet van veel ambtenaren.

De oplossing is natuurlijk niet nog meer ambtenaren maar slimmer werken zoals steekproefsgewijs controleren en ophouden om voor ieder wissewasje een nieuwe indicatiestelling te eisen. De eerstvolgende commissievergadering zal ik B&W vragen om met een voorstel te komen om de overbodige regels te schrappen zodat situaties als bij de familie Dubbelman niet meer voor kunnen komen.

Ook zal ik B&W op het hart drukken dat er in het Amstelveense raadshuis een werkhouding moet komen waar bestuurders en ambtenaren hun nek voor burgers uitsteken. Ambtenaren moeten de ruimte krijgen bij het bestuur om situaties voor te leggen als de regels burgers in de kou laten staan, zodat er in gegrepen kan worden.
Zie ook:  AMSTELVEEN BLOG

zondag 19 oktober 2008

Verdient Rotterdam Ahmed Aboutaleb?

Ahmed Aboutaleb is voorgedragen als burgemeester voor Rotterdam. Goed nieuws voor de stad en voor Nederland. Aboutaleb is een goede bestuurder met lef. Sinds zijn komst naar Nederland, als kind van een gastarbeider heeft hij zich door hard werken hogerop gewerkt.

Een succesverhaal, toch zegt PVV-leider Geert Wilders dat Aboutaleb vanwege zijn Marokkaanse afkomst beter in Rabat burgemeester kan worden. Tja, GeenStijl heeft gelijk: hebben we eindelijk eens een Marokkaan die het ver heeft geschopt, is het weer niet goed.

Ook fractievoorzitter Sörensen van Leefbaar Rotterdam heeft kritiek en vindt het onverteerbaar dat Aboutaleb zowel een Marokkaans als een Nederlands paspoort heeft. Dat Aboutaleb daar niets aan kan doen maakt hem niet uit. Zo wordt het hier in Nederland nog erger dan in India met hun Kastensysteem, niet wat je doet is relevant maar je afkomst. Voor mij als liberaal onverteerbaar, de vraag is: verdient Rotterdam Aboutaleb eigenlijk wel?

Nederlands of Berbers

Als ambtenaar van de gemeente Amsterdam heb ik als woordvoerder gewerkt voor Aboutaleb tijdens zijn wethouderschap. Samen met zijn assistent Jeroen van Berkel waren we een hecht team in moeilijke jaren. De eerste opdracht die ik van hem kreeg was toen een moskee in Oud-West boeken verkocht waarin stond dat homo’s van een hoog gebouw gegooid moeten worden. Aboutaleb was woedend en nam meteen stelling.

Ook in een besloten bijeenkomst met de burgemeester kreeg de moskee de wind van voren. Ouders die bij hem klaagden dat hun kind geen bijstandsuitkering kreeg van de Sociale Dienst werd duidelijk uitgelegd, in het Nederlands of Berbers, dat jongeren naar school of aan de slag moesten in plaats van te zeuren. Aan de andere kant vroeg hij werkgevers om jongeren een kans te geven.

Liberaal land

Nu blijkt uit een enquete van Maurice de Hond dat 45% van de Nederlanders positief is over de voordracht van Aboutaleb en 28% het niets vindt omdat hij een dubbele nationaliteit heeft. Als de mening van deze 28% van de Nederlanders de norm wordt dan kunnen we het wel vergeten met de integratie. Hard werken wordt niet beloond en het liberale karakter van ons land is aan gort.

Daarom moeten wij als VVD, en onze partijleider Mark Rutte in het bijzonder stelling nemen en afstand nemen van de PVV. Voor ons als VVD is wat een persoon doet het belangrijkste en niet zijn afkomst zoals bij Geert Wilders. Dit is het kenmerkende verschil tussen enerzijds de VVD en anderzijds de PVV en Sörensen die Aboutaleb niet verdienen. In Rotterdam, Amstelveen en overal in Nederland moeten we mensen beoordelen op wat ze doen, niet op hun afkomst, hun geaardheid of achtergrond.

De uitdaging is dat iedereen die past bij onze liberale filosofie van hard werken, niet zeuren en zelf verantwoordelijkheid nemen bij de VVD zit. Daarom zal de volgende Aboutaleb niet bij de PvdA de ruimte moeten krijgen maar bij de VVD.


donderdag 16 oktober 2008

Jeugd en Sport, kind van IJslandse rekening?

De gemeente is waarschijnlijk 15 miljoen euro kwijt aan de IJslandse bank, Landsbanki. Volgens wethouder van Financiën, Frans Hellendall moeten we, als de zwartste scenario’s uitkomen de plannen voor de bouw van een jongerencentrum in Westwijk (7,2 miljoen euro) en een ‘topsporthal’ (5,7 miljoen) uitstellen, of zelfs helemaal afstellen. Parool14-8-2008 Het is beter als we eerst kritisch naar de gemeentelijke organisatie gaan kijken voor geld. Dit moet het uitgangspunt zijn van B&W.
 
Gisteren heb ik namens de VVD aan de wethouder gevraagd waarom B&W niet als uitgangspunt heeft dat we eerst kritisch kijken naar onze eigen gemeentelijke organisatie. Hoeveel geld kunnen we daar vrijspelen?

 Als we nu heel makkelijk het jongerencentrum en de topsporthal schrappen dan heeft dit maatschappelijke gevolgen. Over een paar jaar hebben dan meer overlast van jongeren op straat in Westwijk omdat er verder geen plek is. Sportclubs die nu gezamenlijk werken aan een goed sportklimaat in onze stad staan met lege handen omdat de gemeente heeft lopen stunten met een IJslandse bank.

Kortom eerst met de stofkam door de eigen organisatie voordat de tegenvaller wordt afgeschoven op de jeugd en sporters in Amstelveen.

donderdag 9 oktober 2008

Gemeente helpt kapperszaak schade te verhalen

Eerder dit jaar ging de zaak aan het Augustinuspark in vlammen op, toen een stel idioten een scooter in brand hadden gestoken waardoor de luifel vlam vatte. De daders van de brand bij kapperszaak Trendlounge komen er volgens de ondernemer vanaf met een lichte taakstraf. De ondernemer blijft met een grote schade achter.
 

Wij vinden dat de gemeente ondernemers bij moet staan die de dupe worden van deze praktijken.

Wethouder Jan Willem Groot van Economische Zaken heeft mij net toegezegd dat juristen van de gemeente de ondernemers zullen bijstaan om de schade op de daders te verhalen. Een goede beslissing. De overheid moet achter slachtoffers staan en helpen.

De afgelopen dagen heb ik veel contact gehad met de ondernemers. Volgens hen zijn de daders er af gekomen met een aantal uren dienstverlening. Wij willen, dat daders aansprakelijk worden gesteld voor hun daden. Vaak is dat een hoop juridisch gedoe voor een gewone MKB-ondernemer.

Daarom heb ik contact opgenomen met B&W en gevraagd aan wethouder Jan Willem Groot, of wij hen met onze juristen niet konden helpen. Binnen een uur was het geregeld en lag er een toezegging. Dit is hoe we onze stad moeten besturen. Zo laten we zien dat wij in Amstelveen niet accepteren dat idioten die andere het leven zuur maken en in gevaar brengen er afkomen met alleen een paar uur werkstraf.

En mocht er geen geld zijn bij de daders dan kunnen ze altijd gewoon een krantenwijk gaan lopen.
Voor meer informatie zie: Parool13-8-2008 Amstelveenweb.com09-10-2008 Telegraaf14-10-2008

zondag 28 september 2008

Amstelveen College in de uitverkoop?

Het gemeentebestuur en de directeur van het Amstelveen College willen de school onderbrengen bij stichting Dunamare. Dunamare is het schoolbestuur van 22 openbare en bijzondere scholen voor ruim 12.000 leerlingen in Noord-Holland. Een goede zelfstandige openbare school in onze stad gaat zo in de uitverkoop. Een slechte zaak voor het onderwijs in onze stad. Vandaar dat ik, namens de VVD, een voorstel van BBA-raadslid David de Jong om dit te voorkomen van harte heb gesteund deze week in de gemeenteraad.
Schaalvergroting:
Waarom willen het gemeentebestuur en directeur dit zult u vragen? Iedereen weet immers dat schaalvergroting en megafusies het onderwijs veel schade hebben gedaan. Het antwoord is dat dit een paar geleden is besloten door de gemeenteraad (met de beste bedoelingen) toen megafusies nog de trend waren. Een tijd geleden is er een rapport gemaakt waarin staat dat de school als ‘eenpitter’ te kwetsbaar is. Tja, en dat is dan meteen de hoogste waarheid in Amstelveen. Terwijl er in Amsterdam en in andere steden goede voorbeelden dat dit niet het geval is. Sterker nog, de meeste succesvolle scholen zijn de scholen die kleinschaligheid hoog in het vaandel hebben staan. Voorwaarde is de aanwezigheid van een enthousiaste directeur, goede leerkrachten, betrokken leerlingen en ouders.
Ambtenaren:
Het bestuur zou het ambtelijk apparaat kunnen vragen om het breder te adviseren en niet een prestige kwestie maken van de fusie. Ook zal de huidige directeur zich eens achter de oren moeten krabben. Waarom veel energie verliezen in fusieperikelen? Wees trots op je leerkrachten en de betrokken ouders en leerlingen. Ga samen met hen aan de slag om alle energie in het onderwijs te steken in plaats van fusies.
Sociaaldemocratie:
De gemeenteraad heeft nu besloten dat wethouder van onderwijs Dolf Veenboer (PvdA) niet alleen de voordelen van een fusie op een rij moet zetten maar ook van een zelfstandige school. Ik denk dat de wethouder hierover wel opgelucht is. Want dit geeft hem de ruimte om de school zelfstandig te houden. Bovendien gaat hij dan niet de geschiedenis in als de Sociaaldemocraat die het Amstelveen College in de uitverkoop heeft gedaan.

zondag 31 augustus 2008

Kinderen in de knel

Kinderen die door een rechter een voogd krijgen toegewezen krijgen die, in onze regio, niet altijd binnen de wettelijke vijf dagen. Mede daarom heeft De Stadsregio Amsterdam ingegrepen bij Bureau Jeugdzorg. De directeur heeft woensdag zijn functie neergelegd en het bureau heeft een zogenaamde ‘aanwijzing’ gekregen om zaken snel op orde te brengen. Dit blijkt uit een brief van de Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher aan de Raad van Toezicht
 
Amstelveense kinderen
Voor kinderen die in Amstelveen in de knel komen is Bureau Jeugdzorg van essentieel belang. Daarom moeten wij als gemeente de vinger aan de pols houden. Het gaat namelijk om de meest kwetsbare kinderen in onze stad. Kinderen die mishandeld worden of vanwege andere redenen dringend hulp nodig hebben. Hoewel Jeugdzorg georganiseerd is via de Stadsregio blijven wij, de gemeente Amstelveen, primair verantwoordelijk voor onze Amstelveense kinderen. Daarom ga ik namens de VVD in de eerste commissie-vergadering vragen aan de wethouder Jeugd Dolf Veenboer wat de situatie is in onze stad en hoe we als stad voorkomen dat kinderen de dupe worden van problemen bij het Bureau Jeugdzorg. Als Amstelveen mogen we niet accepteren dat kinderen die hulp nodig hebben deze niet krijgen vanwege problemen bij Bureau Jeugdzorg.
Belangen van kinderen voorop
Voor de transparantie is het goed om nog eens duidelijk te maken dat ik in mijn dagelijks leven werk als bestuursvoorlichter van de Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher. Asscher grijpt nu in op basis van zijn functie als portefeuillehouder jeugdzorg van de Stadsregio Amsterdam. Van medewerkers, directie en Raad van Toezicht van Bureau Jeugdzorg mag verwacht worden dat zij alles op alles zetten om het bureau weer stevig op de rails te krijgen. De belangen van kinderen die in de knel komen moeten voor iedereen van bureau jeugdzorg voorop s

maandag 18 augustus 2008

Overlast: Amstelveners hopen op regen

‘Een aanzienlijke stijging is er in het aantal aangiften met betrekking tot overlast’, zo staat op pagina 45 in de zogenaamde Fact & Figures 2007-2008 van de gemeente Amstelveen. De aanzienlijke stijging blijkt meer dan een verdubbeling te betekenen sinds 2003, naar 1555 meldingen. Uit reacties van bewoners blijkt dat iedereen vooral genoeg heeft van scooteroverlast en asociaal gedrag. Bewoners zijn vaak blij met regenbuien. Niet omdat ze van regen houden maar omdat dan de overlast minder is. Daarom gaan fractievoorzitter Hans Bulsing en ik vandaag weer vragen stellen aan het college van B&W om de overlast aan te pakken.
Blij met regenbuien
Dat iedereen genoeg heeft van de (scooter)overlast bleek uit de vele reacties van Amstelveners op artikelen in onze lokale kranten (Amstelveens Nieuwsblad en het Weekblad), en websites (Amstelveen Blog, Amstelveenweb.com) waarin Hans en ik pleiten voor meer scootercontroles zoals in juli in het Stadshart. De teneur van de reacties was; goed dat jullie je inzetten maar kom eens langs bij ons in de buurt want hier loopt het ook uit de hand. Dat hebben we gedaan, zo zijn we met fractieleden Tom Ponjee en Marius Rietdijk een avond in de wijk Middenhoven geweest bij bewoners thuis. Daar konden we met eigen ogen zien dat de bonnen voor overlast voor het oprapen liggen. Ook hoorde ik van bewoners dat zij vaak blij zijn met regenbuien. Niet omdat ze van regen houden maar omdat dan de overlast minder is. Binnenkort volgen bezoeken aan andere buurten om te kijken hoe het daar gaat. Mijn conclusie is dat we veel meer moeten gaan handhaven. Voor burgemeester Jan van Zanen lijkt me de grote stijging van overlast onverteerbaar en de eerste prioriteit. De burgemeester kennende zal hij alles op alles zetten om orde op zaken te stellen. De tijd dat we in Amstelveen konden zeggen dat het hier allemaal wel meevalt ligt achter ons.

donderdag 10 juli 2008

Tragedie in Amstelveen

Gisteravond is agente Gabrielle Cevat doodgeschoten in Amstelveen toen ze een automobilist aanhield. Opnieuw treft een tragedie onze stad. Na de moord op onze avondwinkelier Huib Krooder vorig jaar, wordt er weer iemand die gewoon zijn werk doet van het leven beroofd. Een drama voor de nabestaanden en collega’s. Via het raadswerk heb ik veel agenten leren kennen en ik wens hen veel sterkte en kracht toe de aankomende tijd.
 
Er wordt nu gesproken van een ‘incident’ maar voor mijn gevoel hebben we teveel van dit soort ‘incidenten’ in ons land. De verdachte van de moord schijnt ook al vaker voor een geweldsdelict veroordeeld te zijn.

Uiteraard zijn lange(re) straffen belangrijk om misdadigers en gekken van de straat te halen.Maar dat is niet alleen de oplossing. Te vaak wordt er meteen geweld gebruikt als mensen aangesproken worden op hun gedrag.

Het begint natuurlijk allemaal bij de opvoeding waar grenzen gesteld moeten worden. En als maatschappij zullen we consequent moeten ingrijpen bij asociaal gedrag ten opzichte van anderen. Geweld mag niet de norm worden.

Update 21-2-2016: Gabrielle Cevatlaan in Amstelveen

woensdag 7 mei 2008

Morele plicht

De kapperszaak aan het Augustinuspark is maandagnacht in vlammen opgaan. Bewoners moesten worden geevacueerd en een oude bewoonster brak haar heup in alle consternatie. De eigenaars van de zaak en hun personeel zijn hun werplek kwijt. Dit nadat waarschijnlijk een paar idioten een scooter in brand hadden gestoken waardoor de luifel van het pand vlamt vatte.

Het is onacceptabel dat dit in onze stad is gebeurd. De ramp had nog erger kunnen aflopen voor de bewoners rondom het pand, gelukkig is dat niet gebeurd. De maat is vol en als daders gepakt worden zullen ze niet alleen hun straf krijgen maar ook aansprakelijk gesteld moeten worden (en eventueel hun ouders). Voor de gemeente is er een morele plicht om samen met de gedupeerde ondernemers vervangende werkruimte te zoeken. We mogen in Amstelveen niet accepteren dat zij ook nog hun werk verliezen. Vandaag heb ik hierover contact gehad met B&W en de ondernemers en ons gemeentebestuur is hard aan de slag voor ze.

Optreden

Het wordt hoog tijd om tegen elk asociaal gedrag hard op te treden. In verschillende buurten maken jongeren er een puinhoop van. Zo krijgen alle jongeren een slechte naam en dat is niet terecht. De norm op straat moet hersteld worden en dat betekent dat de politie en de toezichthouders de raddraaiers aanpakken. Vanavond ga ik hier in de gemeenteraad namens de VVD nogmaals op aandringen bij ons college van B&W.

dinsdag 1 april 2008

VVD: Cardanus minder Hoofdkantoor meer Uitvoering

Cardanus past zich aan’, kopte het Amstelveens Weekblad deze week. Het heeft de wethouder haar 'politieke kop' gekost maar de directie van Welzijnsinstelling Cardanus is er nu ook achter: het jongerenwerk moet beter. Voor de nieuwe plannen van de gemeente om extra te investeren in Jeugd en Veiligheid zijn ze een heus verbeterplan overeen gekomen met het college van B&W.
Of het beter zal gaan is afwachten want de werkvloer- de mensen die het werk doen – zijn te vaak de sluitpost geweest van de directie. Gaat Cardanus zich ‘aanpassen’ of kiezen ze echt voor Amstelveen en krijgt de werkvloer een kans om de boel op orde te brengen? Na een paar avonden langs de ‘velden’ bleek dat er nog niets wezenlijk veranderd is.

 
Woensdag ga ik daarom voorstellen namens de VVD om de vinger aan de pols te houden door middel van kwartaalrapportages over de uitvoering. Dit hebben we al eerder voorgesteld om de wachttijden van gehandicapten korter te maken en dat heeft toen geholpen. Want niet het ‘waterhoofd’ ( het hoofdkantoor) van Cardanus moet beter worden van de extra euro’s maar de mensen op de werkvloer. Te vaak zijn goede mensen verdwenen of weggepromoveerd door de directie. Als gemeente en opdrachtgever zullen we sterker moeten sturen op de uitvoering. Ook de inbreng van betrokkenen als bewoners, jongeren en wijkplatforms zou een plek moeten krijgen in de rapportages want zij weten als geen ander wat er op straat van terecht komt. Als zaken niet verbeteren binnen een half jaar dan is het tijd om afscheid te nemen van Cardanus. Wellicht is het een goed idee als de medewerkers tegen die tijd zelf een welzijnsinstelling beginnen, zonder waterhoofd.
Dit bericht in de media zie onder meer:
Het Amstelveens Stadsblad via Amstelveenweb

maandag 24 maart 2008

Verandering:Jongeren gaan het zelf opknappen

Aan de gemeenteraad heb ik voorgesteld om jongeren zelf de handen uit de mouwen te laten steken bij de renovatie van hun jongerencentrum De Bajes.

Met de steun van de gemeenteraad en de beslissing van B&W ben ik ontzettend blij. Vooral omdat ik deze vorm van werken overal in het jeugdbeleid van Amstelveen wil invoeren, en dat begint met een eerste stap. Een eerste stap om kinderen serieus te nemen door ze mede verantwoordelijk te maken. Want zo zijn het niet de spullen of het gebouw van ‘de gemeente’, maar ook van de jongeren. Zo leer je jongeren dat niet alles door de overheid geregeld wordt, maar dat je er wat voor moet doen. En daar hebben ze heel hun leven wat aan.
Dit bericht in de media zie onder meer: AmstelveenBlog;
 

zaterdag 9 februari 2008

Scooters in beslag

Achthonderdduizend euro wilde het gemeentebestuur uitgeven voor jeugd en veiligheid. Goed nieuws zou je zeggen, toch waren wij maar matig tevreden. Vorig jaar ging al 70.000 euro extra naar welzijninstelling Cardanus zonder dat dit gebruikt werd zoals afgesproken voor mensen op straat. Nu zou er weer veel geld (5 ton) bijna kritiekloos naar Cardanus gaan. Daar wordt Amstelveen niet veiliger van, en wordt het jeugdbeleid niet beter van.
Wel tevreden zijn we over de plannen van de burgemeester Jan van Zanen over toezicht op straat á a straatcoaches zoals in Amsterdam en andere steden. Samen met VVD-Fractievoorzitter Hans Bulsing pleit ik daar nu al geruime tijd voor en de burgemeester heeft toegezegd met een plan te komen rond mei 2008. Ook zijn we blij met de interventieteams. Deze teams gaan ingrijpen als kinderen er een puinhoop van maken en het leven van andere Amstelveners tot een hel maken. Ouders moeten dan aangesproken worden en verantwoordelijk worden gesteld voor een goede opvoeding. Deze week heeft het college het hele plan teruggenomen vanwege de kritiek van de VVD en andere partijen in de gemeenteraad. De verwachting is dat er in april een nieuw plan ligt.
Bewaking en optreden
Ook liet de burgemeester weten dat de bewaking die mede op ons verzoek eerder is ingesteld op verschillende plaatsen in Middenhoven en Waardhuizen in stand blijft. En dat is hard nodig zo hoorde we vandaag tijdens bezoeken van de hele VVD op plekken als Groenhof, De Brink en Het Westwijkplein. In Amstelveen zijn er een paar etters die er een sport van maken om het leven van andere Amstelveners en ondernemers te verzieken. Vernielingen, geschreeuw en gescheur met scooters tot diep in de nacht komen te vaak voor. Bijna 30% van de Amstelveners voelt zich onveilig, dat is veel meer dan de rest van Nederland en zelfs Amsterdam. Bijna alle omwonenden van het winkelcentrum in Middenhoven heeft overlast van hangjongeren. Bijna 40% heeft zelfs overwogen om te verhuizen vanwege de overlast, zo bleek uit een onderzoek van het wijkplatform onlangs. Hans Bulsing is nu aan het uitzoeken of we bij overlast niet (tijdelijk) de scooter in beslag kunnen laten nemen. Mocht dit nou niet kunnen dan gaan we onze Tweede Kamerleden benaderen. Mensen als Henk Kamp en Laetitia Griffith beseffen als geen ander dat asociaal gedrag niet te accepteren is en dat overheid moet kunnen optreden. Dit probleem speelt overigens niet alleen in onze stad maar overal in Nederland. Daarbij komt dat als een kind midden in de nacht op straat rondhangt, het op school of op het werk natuurlijk ook niks meer wordt. Dit moeten we niet tolereren.


Barbiepop en lego
De andere kant van het verhaal is dat Amstelveen een hopeloos verouderd jeugdbeleid heeft waar al ruim 1 miljoen euro naar toe gaat. Je kunt het gemeentebeleid vergelijken met een ouder die zijn kind elk jaar een barbiepop of een doos lego geeft. Prima als kinderen een jaar of 6 zijn maar als ze 15 of 16 zijn dan wordt het nogal sneu. Tijd voor verandering. Een uitdagend jeugdbeleid waar ook sport een belangrijke plek krijgt is -zeker in Amstelveen-Noord- hard nodig. Maandag 11 februari gaan we over al deze onderwerpen praten in het congrescentrum op het stadsplein en ook VVD-kamerlid Laetitia Griffith is van de partij. Als woordvoerster justitie zal zij zich hopelijk hard maken voor meer politie in onze stad. De 100 agenten die we nu hebben is te weinig. Op straat betekent dat hooguit een paar man per nacht. De agenten werken hard maar zo kunnen zij het absoluut niet redden.
Dit bericht in de media zie onder meer:
AmstelveenBlog;

Zelfbewoningsplicht betaalt zich uit

2019-Herbert Raat en Floor Gordon We zijn een betalingsregeling overeengekomen met een huiseigenaar die een boete van 50.000 euro opgele...