dinsdag 9 juli 2019

Schiphol: Belofte maakt schuld

Vorige week presenteerde minister Cora van Nieuwenhuizen groeiplannen voor Schiphol. Uit de toon van haar brief blijkt dat ze zich wel iets heeft aangetrokken van alle en (onze) kritiek en geluisterd heeft. Toch zijn we niet op voorhand positief. Eerdere beloftes om de overlast te verminderen zijn nooit ingelost. 

Oude beloftes inlossen 
Het principe van eerst leveren van hinderbeperking en niet meer groeien op krediet, zoals de minister uitdraagt, onderschrijven wij. Minder positief zijn wij over de manier waarop vastgesteld moet worden of Schiphol ‘de groei verdient’. Zo zijn geluidsnormen die recht doen aan de beleving van hinder nog in onderzoek, evenals wat ‘ambitieuze en haalbare groeistappen’ zouden kunnen zijn.

zondag 7 juli 2019

Nieuwe toekomstbeelden Amstelveen

Op de dag van de bouw heeft Rijkswaterstaat nieuwe toekomstbeelden gepresenteerd van Amstelveen. Mocht u daar niet geweest zijn dan kunt u ze hier nu zien. Het wordt steeds duidelijker hoe onze gemeente er na 2025 uit gaat zien rondom de A9. 

Verdiepte ligging
Volgend jaar gaat Rijkswaterstaat aan de slag met de verbreding van de A9. De gemeente investeert 40 miljoen euro aan bovenwettelijke maatregelen, zoals een verdiepte ligging, overkappingen en groene geluidschermen. De groene uitstraling van Amstelveen wordt hiermee nog meer versterkt.

Zelfbewoningsplicht betaalt zich uit

2019-Herbert Raat en Floor Gordon We zijn een betalingsregeling overeengekomen met een huiseigenaar die een boete van 50.000 euro opgele...