vrijdag 22 april 2011

Dienstauto de deur uit

De dienstauto gaat de deur uit. In het kader van bezuinigingen hebben we besloten het leasecontract van de dienstauto niet te verlengen. De komende jaren moeten we miljoenen bezuinigen om de begroting rond te krijgen. 

Het is natuurlijk altijd leuk om geld uit te delen maar dat kan niet meer. Wel zorgen we ervoor dat de basis in onze stad op orde blijft. Dit betekent onder meer nieuwe scholen voor onze kinderen en leerkrachten, mensen die het moeilijk hebben steunen we en voldoende toezicht op straat.

Daar moet wel geld voor zijn en daarom bezuinigen we ruim 2 miljoen euro op onze ambtenaren. Als college van B&W vinden we dat je zelf het goede voorbeeld moet geven. Daarom hebben we ten opzichte van het vorige college een inkrimping van twintig procent. Het werk wordt nu met vier in plaats van vijf wethouders gedaan.

Wat betreft onze collegebudgetten is de enige, in financieel opzicht nog interessante post, het schrappen van de dienstauto.

Ondanks dat er vaker gebruik gemaakt gaat worden van de taxi levert dit jaarlijks 50.000 euro op.Voor onze chauffeur geldt, net als voor alle medewerkers in vaste dienst bij de gemeente, een werkgarantie. Oftewel binnen het raadhuis wordt gezocht naar een passende functie.
zaterdag 2 april 2011

Uitspraak IJslandse rechter goed voor Amstelveen

Gisteren werd bekend dat gemeenten en provincie voorrang houden bij de verdeling van de boedel van Landsbanki. In 2008 parkeerde het vorig college van B&W 15 miljoen euro gemeentegeld bij Landsbanki. De uitspraak van de IJslandse rechter is goed nieuws voor Amstelveen.

In februari ben ik samen met afdelingshoofd financiën Jaap Huizenga en wethouders van andere gemeenten naar IJsland geweest om de rechtzaak bij te wonen. De advocaten hadden gevraagd of vertegenwoordigers van de gemeenten aanwezig kunnen zijn omdat dit wellicht kon helpen. De uitspraak is een stap in de goede richting maar één zwaluw maakt nog geen zomer.

De vlag gaat pas uit in Amstelveen als het geld weer op onze rekening staat. De tegenpartijen zoals grote banken zullen waarschijnlijk in cassatie gaan. Pas als het geld weer op onze rekening staat zijn we echt zeker. Geld dat we hard nodig hebben voor sport, veiligheid en de bouw van nieuwe scholen.
Zie Ook:RTV N-H, De Pers, De Volkskrant, Binnenlands Bestuur, AmstelveenBlog,